کاردانی حرفه ای آرایش زنانه

2021-12-21T09:58:21+03:30

آرايش، امري فطري و طبيعي است و گرايش فطري زن به آرايش، آثار رواني مثبتي براي وي در خانواده دارد. هدف از ارائه اين رشته تربيت نيروي متخصص و كارآمد در طراحي و مراقبت از چهره و مو با توجه به معيارها و فرهنگ اسلامي جامعه مي باشد.

برگشت به بالا