مركز آموزش علمي كاربردي بيرجند (1) مسابقه کتابخوانی با محوریت (پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگی ) و با هدف  شناساندن اهمیت پدافند غیر عامل در مقابله با شیوه ها و ابزارهای جنگ نرم فرهنگی و شگردهای فرهنگی جنگ نرم در بین دانشجويان برگزار می نماید.

دانشجويان پاسخ  سوالات را با ذكر نام و نام خانوادگي به شماره 09332401892 پيامك نمايند.

دانلود سوالات مسابقه

دانلود فايل مسابقه