نام فرم مشاهده و دانلود
 تأیید معدل برای دانش‌آموزانی که گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه برای آنان صادر  نشده است دانلود
تأیید معدل برای دانش‌آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش دانلود
 تعهد برای پذیرفته‌شدگان دارای مغایرت دانلود
تعهد‌ نامه دانلود
انصراف از تحصیل دانلود
درخواست معافیت تحصیلی دانلود
درخواست تجدید نظر نمره دانلود
حذف درس ترم دانلود
تعهدنامه دانشجویان یک ترم مشروط دانلود
استشهاد محلی دانلود
درخواست معادل‌سازی دروس دانلود
 گواهی اشتغال به تحصیل دانلود
افزایش سنوات تحصیل / بازگشت به تحصیل دانلود
درخواست مرخصی تحصیلی
دانلود
معرفی به استاد
دانلود
 تعهدنامه کاردانی بابت مقطع متوسطه
دانلود
تعهدنامه کارشناسی بابت مقطع کاردانی
دانلود
درخواست صدور مجوز ثبت‌نام و انتخاب واحد با تأخیر
دانلود
 کاربرگ ضوابط آموزشی (نسخه مخصوص دانشجو)
دانلود
فرم کارآموزی دانلود
فرم کاربینی دانلود
فرم های فارغ التحصیلی دانلود

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.