اطلاعیه معادل سازی دروس

2023-02-26T06:58:30+03:30

✅ به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن 1401 که قبلاً در دانشگاه دیگری تحصیل نموده اند و درخواست معادل سازی دروس خود را تاکنون به مرکز آموزش تحویل نداده و یا پس از تحویل در کارنامه دروس معادل سازی شده وارد نشده است. ⭕️ نظر به موافقت بر انجام معادل سازی های باقیمانده به مدت محدود، درصورتیکه تاکنون درخواست معادل سازی خود را به مرکز تحویل نداده اید و درخواست معادل سازی دارید، حداکثر تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 7 اسفند 1401 درخواست مکتوب معادل سازی را به همراه ریز نمرات را به منظور طرح در شورای آموزشی [...]