دیدار سرپرست واحد استاني به همراه رئيس مركز با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان

2022-11-19T20:25:28+03:30

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان جنوبی: دکتر حبیب آتش روز سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان به همراه دکتر محمد محمدی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند یک به منظور استفاده از ظرفیت های نهادهای فرهنگی با دکتر محمود حاجی مدیر کل کتابخانه عمومی استان دیدار و گفتگو کرد، در این دیدار دکتر آتش روز نیز ضمن تبیین جایگاه و رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بر نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی ماهر و مهارتی تاکید کرد و در خصوص توانمندی ها و فعالیت های این دانشگاه توضیحاتی ارائه نمود. وی در ادامه افزود که سیاست [...]