آگهی فراخوان جذب نیروی انسانی

2024-05-18T14:22:57+03:30

جذب نیروی انسانی شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا طرف قرارداد امور مشترکین و بهره برداری آب و فاضلاب دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب و بکارگیری نیروی انسانی شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا   شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت قراردادهای امور مشترکین و بهره بردای آب و فاضلاب  به شرح مندرج در جدول (شماره2) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قراردادی( حجمی [...]

آگهی فراخوان جذب نیروی انسانی2024-05-18T14:22:57+03:30
برگشت به بالا