آگهی فراخوان جذب نیروی انسانی

2024-05-18T14:22:57+03:30

جذب نیروی انسانی شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا طرف قرارداد امور مشترکین و بهره برداری آب و فاضلاب دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی  دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب و بکارگیری نیروی انسانی شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا   شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت قراردادهای امور مشترکین و بهره بردای آب و فاضلاب  به شرح مندرج در جدول (شماره2) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قراردادی( حجمی [...]

آگهی فراخوان جذب نیروی انسانی2024-05-18T14:22:57+03:30

استخدام شرکت پیمانکاری برق و صنعت رایان

2022-12-28T15:33:47+03:30

تمدید ثبت نام استخدامی شرکت برق و صنعت رایان شرکت پیمانکاری برق و صنعت رایان در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت قراردادهای توسعه و بهره برداری شبکه توزیع برق تعداد ۲۵ نفر از آقایان در رشته های شغلی سیمبان، سیمبان راننده و راننده پایه ۱ از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری جذب می نماید. داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت ۸ صبح روز ۱۴۰۱/۹/۲۶ حداکثر تا ساعت ۲۴ روز ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از طریق سایت اینترنتی www.birjand1-uast.ac.ir‏  اقدام به ثبت‌نام [...]

استخدام شرکت پیمانکاری برق و صنعت رایان2022-12-28T15:33:47+03:30
برگشت به بالا