برگزاری اردوی راهیان نور 1400

2022-02-09T15:59:33+03:30

راهیان نور اردوی راهیان نور 1400 دانشجویان علاقه مند به شرکت در اردوی راهیان نور با امور دانشجویی و فرهنگی مرکز (آقای رضایی) تماس حاصل نمایند. 32238684