لیست دروس ارائه شده در نیمسال تابستان 1401

2022-07-01T12:14:40+04:30

دانشجویان محترم با توجه به درخواستهای دانشجویی مبنی بر ارائه دروس عمومی و مهارت مشترک در مقطع کارشناسی و کاردانی در تابستان 1400 به اطلاع میرساند: مرکز آموزش  علمی و کاربردی بیرجند 1 با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی دروس جدول زیر را در تابستان 1401 از تاریخ 22/04/1401 لغایت 24/04/ 1401 از طریق سامانه هم آوا ارائه می نمایند. دانشجویان در صورت تمایل به اخذ درس در مرکز جهاد دانشگاهی ملزم به ثبت درخواست میهمان در سامانه و مراجعه به دانشگاه جهت تایید درخواست میباشند.