شرکت پیمانکاری سپید گستر ماندانا در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت قراردادهای امور مشترکین و بهره بردای آب و فاضلاب به شرح مندرج در جدول (شماره۲) از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قراردادی( حجمی – پیمانکاری ) با شرایط ذیل جذب می نماید:

الف ) شرایط عمومی

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

۳- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم (ملاک عمل تاریخ کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون می باشد.)

تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی

۵- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

۶- عدم عضویت در هئیت مدیره یا مدیریت عامل شرکت های پیمانکاری

۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام وظایف محوله

۸- دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی

۹- نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی

۱۰-احراز صلاحیت مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

ب ) شرایط اختصاصی:

۱- داوطلب صرفا مرد و ترجیحاً متاهل

۲- داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ به شرح ذیل:

• حداکثر ۳۰ سال تمام برای تمامی مشاغل ( ملاک سن تاریخ برگزاری آزمون خواهد بود. )

• مدت انجام خدمت سربازی و یا سابقه کار مرتبط همراه با پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی جمعاً و حداکثربه مدت (۵ سال) به سقف سنی افزوده خواهد شد.

۲- بومی بودن در شهرستان محل خدمت الزامی می باشد.

توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی¬های زیر باشد:

• محل تولد داوطلب شهرستان محل خدمت باشد

• حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی داوطلب ( ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل خدمت طی شده باشد.

۳- داشتن مدرک تحصیلی متناسب با شغل مورد نظر با توجه به جدول آزمون (شماره۲)

تبصره :

• در صورت شرکت داوطلب با مدرک بالاتر ، این مدرک به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد و داوطلب درخواست پذیرش مدرک بالاتر را از خود سلب وساقط می نماید .

• پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت امکان پذیر نخواهد بود.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون می باشد و ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.

۴- برخورداری از سلامت جسمانی ، روانی و قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه برای کلیه مشاغل.

۵- با توجه به شرایط احراز شغل، فرد نباید با مشکل بینایی، شنوایی، لکنت زبان، بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر به استفاده از پلاتین در اعضای بدن شده باشد مواجه باشد.

۶- افرادی که دارای شرایط زیر باشند ، در شرایط برابر در اولویت خواهند بود :

• دارندگان گواهینامه فنی و حرفه ای در رشته کامپیوتر برای شغل قرائت کنتور و توزیع قبوض.

• دارندگان گواهینامه فنی و حرفه ای در رشته های لوله کشی و تأسیسات ،جوشکاری،برق صنعتی و ابزار دقیق برای شغل کارگر فنی.

• دارندگان گواهینامه خودرو پایه ۳ و ۲ .

۷- پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط، در شرایط برابر دارای اولویت می باشند.

۸- انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.

۹- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود، لذا قبولی در آزمون کتبی، به منزله پذیرش قطعی فرد تلقی نخواهد شد.

۱۰- از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر سکونت در شهر محل خدمت اخذ خواهد شد .همچنین بکارگیری نیرو در دیگر نقاط تحت پوشش حوزه عملیاتی شرکت در حیطه اختیارات شرکت خواهد بود .

۱۱- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو و خسارات مربوطه اخذ خواهد گردید.