دکتر محمد محمدی متولد سال 1354 در شهرستان بیرجند و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مدیریت است. تالیف بیش از 30 عنوان مقاله علمی و پژوهشی و کنفرانس های بین المللی و بیش از 5 طرح پژوهشی موفق از فعالیت های علمی ایشان است.

-دیپلم اقتصاد در سال 1372

-کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1376

-کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380

-دکتری تخصصی مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در سال 1392

-دکتری تخصصی مدیریت دولتی از دانشگاه فردوسی مشهد سال 1401

-کارشناس تشکیلات، شرکت توزیع برق خراسان جنوبی (1382)

– کارشناس منابع انسانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان بزرگ (1383)

-مدیر آموزش و پژوهش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی (1383-1387)

-معاون مدیرکل، اداره کل آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی (1387)

-عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (1387- ادامه دارد)

-معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی(1390-1395)

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی (1393)

-سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند(1394)

-معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی(1390-1395)

-عضو شورای برنامه ریزی  و توسعه استانداری خراسان جنوبی(1395)

-رئیس مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند1 (1398-ادامه دارد)

تلفن تماس: 32238684-056

ایمیل:mohammadi@birjand1-uast.ac.ir