✅ به طور معمول مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته هرکدام از 4 نیمسال تحصیلی می باشند . هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش است. حداکثر مدت مجاز تحصیل دردورهای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال است.

زمان ثبت نام دانشگاه علمی-کاربردی از طریق سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام میشه.

✅ دارا بودن مدرک دیپلم(برای ثبت نام کاردانی ) و مدرک کاردانی (برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته )از شرایط اصلی ثبت نام دانگاه علمی کاربردی می باشد. ✅ شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در دانشگاه علمی -کابردی به طور کامل در دفترچه راهنمای پذیرش دوره های این دانشگاه در سایت سنجش آموزش کشور موجود است.

✅ معمولا پذیرش دانشجویان جدید الورود در دو نیمسال مهر و بهمن مطابق با شیوه نامه اعلام شده از دانشگاه جامعه علمی- کاربردی وسنجش آموزش کشور است.

✅ ثبت نام اولیه در مراکز علمی -کاربردی از طریق سایت www.sanjesh .org انجام می گیرد. پس از اعلام قبولی متقاضی توسط سنجش آموزش کشور ،تکمیل مراحل ثبت نام به صورت حضوری در مرکز بیرجند 1 صورت می پذیرد.

✅خیر ثبت نام در مراکز علمی -کاربردی بدون آزمون بوده و ملاک سنجش متقاضیان معدل کل مدرک تحصیلی قبلی آنان است

✅ خیر شرایط ثبت نام در مقطع کاردانی دارا بودن مدرک دیپلم است و نیازی به مدرک پیش دانشگاهی نیست

✅ به طور معمول مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته هرکدام از 4 نیمسال تحصیلی می باشند . هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش است. حداکثر مدت مجاز تحصیل دردورهای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال است.

✅ مدرک تحصیلی تمامی دانشگاههای دولتی ،علمی – کاربردی :آزاد ،غیر انتفاعی و پیام نور مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و برای ارگان ها معتبر است.