آغاز ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان

2021-10-31T10:11:37+03:30

ثبت نام وام دانشجویی مهر ماه 1400:با بازگشایی پورتال امکان ثبت نام از چهارم آبان ماه فعال گردید و تا یکم دی ماه سال جاری فرآیند ثبت نام ادامه خواهد یافت. آدرس سایت https://bp.swf.ir/ مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی: 1-چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد:الف-ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر تأییدو امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه.ب-ارائه گواهی کسر از حقوق.تبصره 1-درگواهی کسر ازحقوق می بایست نوع استخدام(رسمی، پیمانی، قراردادی) درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان [...]