رشته تحصیلی مدیریت امور دفتری باید خلاء نیروهای حرفه ای و کار آشنای این حوزه مهم کاری در سطح کشور را پر کرده ، و این پست سازمانی حساس بازوی پر توان مدیران در سطوح مختلف در سراسر کشور باشند.

ضرورت و اهمیت این شغل و حرفه به ضرورت و اهمیت خدمات موسسات و سازمان ها و شرکت بر می¬گردد. هر چه مأموریت سازمان و موسسه موثرتر و بیشتر مورد نیاز جامعه باشد ، حرفه مدیران دفاتر سازمانها و ادارات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بدان جهت که ماموریت اصلی این حرفه برقراری ارتباط مناسب بین مدیران و خدمت گیرندگان می باشد و از سویی ایجاد ارتباط موثر با ارکان سازمان و سازمان های مرتبط از دیگر وظایف این شغل محسوب می شود ، بنابراین تربیت و به کارگیری نیروهای متخصص و حرفه ای از نیازهای اصلی هر سازمان به حساب می آید.

قابليت ها و مهارت‌هاي مشترك دانش آموختگان :

الف – گزارش نويسي و مستند سازي

ب – ارائه گزارش نتايج كار و جريان فعاليت ها (Presentation)

پ – انجام كار گروهي

ت – طبقه بندي و پردازش اطلاعات

ث – بهره گيري از رايانه

ج – برقراري ارتباط موثر در محيط كار

چ – سازماندهي و اداره كردن افراد تحت سرپرستي و آموزش آنها

ح – خودآموزي و يادگيري مستمر در راستاي بالندگي شغلي

خ – ايجاد كسب و كارهاي كوچك و كارآفريني

د- رعايت اخلاق حرفه اي و تنظيم رفتار سازماني

ذ – اجراي الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

ر – تفكر نقادانه و اقتضايي

ز – خلاقيت و نوآوري

قابليت‌ها و توانمندي‌هاي حرفه‌اي دانش آموختگان :

– ایجاد ارتباط موثر با مراجعین حضوری و غیر حضوری مدیران و سازمانها.

– تقسیم کار و ارجاع وظایف سازمانی طبق دستورات مدیران و برحسب مقررات

– آشنایی با برنامه ریزی سازمانی و بودجه ای

– بهره برداری و استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت

– تهیه گزارش های اداری ،مالی و محرمانه

– تهیه صورتجلسه و تفکیک موارد مصوب هر یک از دوایر

– ابلاغ سیاست ها و دستورات ادارات تابعه

– اخذ گزارش از مدیران و ادارات تابعه

– تلخیص نامه ها و گزارشات جهت ارائه به مدیریت عالی سازمان

– بهره گیری بهینه از زمان و فرصت ها برای وقت مدیران

– اولویت بندی برنامه های مدیریتی

– کاهش استرس در حوزه ، دفتر و سازمان

ـ مدیر دفتر ریاست سازمان

ـ مسئولین دفاتر واحدهای اداری و سازمانی

ـ مسئولین دفاتر زیر مجموعه های اداری و سازمانی

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.