رشته کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری در ادامه مختصرا معرفی شده است.

به منظور بهبود دانش، مهارت و توانائی های شغلی در تمام رده های سازمان و افزایش بهره وری فعالیت های اجرائی و اداری کارکنان سازمان ها و دستگاه های اجرائی و بخش های دولتی و غیر دولتی، توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در آن سازمان به ویژه نیروهای اجرائی و عملیاتی بسیار مؤثر و ضروری به نظر می رسد. دوره کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری ناظر بر تربیت نیروی انسانی شاغل در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی در سطح شغلی کاردانی است. تدوین کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری علاوه بر اهداف آموزشی به دنبال دستیابی به اهداف زیر نیز می باشد:

– آشنائی رده هائی از نیروهای اجرائی و اداری در تشکیلات سازمان با وظایف مدیران (به ویژه برنامه ریزی و سازماندهی)

– کمک به مدیران در شناسائی و دستیابی به اهداف سازمان

– ارتقاء دانش و مهارت های لازم در سطح سازمان در انجام عملیات امور اداری

– حلقه ارتباطی بین مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری:

– شناخت وظایف و تشکیلات سازمان ها

– شناخت رده های اجرائی و اداری

– بودجه ریزی

– شناخت قراردادهای اداری

– انجام عملیات اداری

– انجام مکاتبات اداری

– رعایت و اجرای قوانین و مقررات اداری

انجام امور مربوط به بایگانی

مکاتبات اداری و دبیرخانه

مکانیزه کردن سیستم اداری و امور دفتری مربوط به مدیران

توانایی انجام امور مربوط به خدمات و پشتیبانی سازمان

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :

مسئول دبیرخانه

مسئول دفتر

کمک کارشناس امور اداری

مسئول بایگانی

مسئول کارگزینی

مسئول انبار

دوره‌های آموزشی

تحصیل  بیش از 600 دانشجو  در مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1)

با تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی، بهترین‌ها رو برای خودتان بسازید.