تعریف و هدف :

دستبابی به توسعه ، لازمه پیشرفت در همه شئون اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است اگر چه توسعه در همه این امور لازم و ملزوم یکدیگرند لیکن تحول فرهنگی موافق توسعه زمینه ساز توسعه است. چرا که انسانها به عنوان عاملان محوری توسعه باید به انچه انجام می دهند تمایل داشته باشند این تمایل با قدرت انتخاب همراه است. تمایلات در افراد از طریق ارزشها و باورهایشان ایجاد می شود. فرهنگ عادت فردی و شخصی نیست بلکه رسم و عادت عمومی است فرهنگ عمومی مصداق رفتار ها ، کردار ها و گفتاری است که اکثر مردم درباره دولت ، سیاست ، مشارکت ، اقتصاد ، کار ، سازندگی ، قانون گرایی ، حفظ محیط زیست عبادت ، تعلیم و تربیت ، رفتار اجتماعی و …اشکار میسازد.

توسعه فرهنگی باید در جهت زدایش و پالایش باورهای ناصحیح و جایگزینی باورهای صحیح صورت پذیرد زیرا این فرهنگ است که مبنای اصلی هویت جوامع انسانی است و پویایی و شکوفایی هر جامعه ای در سایه تحرک و سازندگی فرهنگی همان جامعه شکل می گیرد. دوره کاردانی حرفه ای امور فرهنگی در قالب اموزشهای مهارتی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای عملی در امور فرهنگی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت :

امروزه در سراسر کشور ، هزاران کارمند امور فرهنگی در شرکت ها ، سازمانهای دولتی و خصوصی ، انجمن های تخصصی و به طور کلی در همه بخشهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و علمی جامعه مشغول به فعالیت می باشند اما علیرغم گسترش روز افزون این حرفه هنوز اصول ، اهداف و نقش امور فرهنگی برای تعداد قابل توجهی از نیروهای انسانی در حوزه های فرهنگی شناخته نشده است. بدین منظور لازم است دوره کاردانی حر فه ای امور فرهنگی جهت اموزش نیروی انسانی ماهر و کارآمد تشکیل گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان :

الف- گزارش نویسی و مستند سازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ر- تفکر نقادانه و اقتضایی

ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان :

–    بتوانند اطلاع رسانی را انجام دهد.

–    بتواند اطلاعات ، اسناد و کالاهای فرهنگی را جمع اوری ، تنظیم و بازاریابی کند.

–    بتواند سازمان ها و نهاد های فرهنگی را بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کند.

–    بتواند اردو ، بازدید ، گردشگری ، فرهنگی را برگزار نماید.

–    بتواند مسابقه ، هماهنگی برنامه های نمایشی ، موسیقی ، مراسم مذهبی و ملی را انجام دهد.

–    بتواند مراسم و تجمعات فرهنگی را برگزار نماید.

–    بتواند تبلیغات فرهنگی را اجرا نماید.

–    بتواند فعالیت های فرهنگی خاص بانوان را انجام دهد.

–    بتواند مسائل فرهنگی و اجتماعی زنان را شناسایی و راه حلهای ان را بررسی نماید (مثل حقوق زنان و …)

–    بتواند عوامل هویت فرهنگی ایرانی را بشناسد.

–    بتواند اثر رسانه های تصویری را بر فرهنگ بشناسد.

–    متصدی کانون های فرهنگی

–    متصدی فعالیتهای فرهنگی

–    متصدی امور فرهنگی

–    متصدی فعالیت های اطلاع رسانی