دوره هاي تابستانه زبان انگليسي كودكان و نوجوانان ويژه ي نو آموزان

در سه گروه سني(٨-٤سال، ٨-١٢ سال و ١٢-١٤سال)

به اطلاع علاقه مندان به ثبت نام فرزندانشان مي رساند زمان ثبت نام از تاريخ ٢٤ تير ماه لغايت ٣ مرداد ماه مي باشد.

شروع كلاس ها: ٨ مردادماه ١٤٠٢ مشاوره و ثبت نام: ٣٢٢٣٨٦٨٤ داخلي ١١٢ و ٠٩٠٤٦٤٨١٦٠٢

مكان برگزاري: انتهاي طالقاني٣، دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١