اعتبار گواهی‌نامه‌های صادره دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه

گواهی پایان دوره کوتاه مدت دانشگاه (شامل گواهی‌نامه دوره‌های‌ آزاد، تک‌درس و تک پودمان)، مدرکی است که پس از اتمام دوره، بدون استفاده از عناوین مقاطع رسمی دانشگاهی (اعم از کاردانی، کارشناسی و…) یا معادل آنها، برابر ضوابط دانشگاه به مهارت‌جو اعطا می‌­شود. از این رو صرفاً دوره‌های کوتاه مدت علمی کاربردی که مجوز قطعی برگزاری دوره را از دفتر آموزش‌های کوتاه مدت (معاونت آموزشی دانشگاه) اخذ نموده و مراحل انجام آن با نظرات دانشگاه صورت گرفته باشد، از نظر دانشگاه مورد تأیید خواهد بود و گواهی‌نامه‌های صادره از سوی دانشگاه اعتباردهی خواهد شد.

اعتبار دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه برای کارکنان دولت:

به استناد تبصره واحده ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری (اینجا)، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب سالانه برای اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود، در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که از شورای گسترش آموزش عالی موافقت اصولی و قطعی برای برگزاری دوره‌های بلند مدت دارند، در حوزه و مأموریت تخصصی آنها، انعقاد نمایند.

در همین راستا، به استناد مفاد مندرج در تبصره 2 ماده 12 بخشنامه 1558505 مورخ 1396/09/18 سازمان اداری و استخدامی کشور (اینجا)، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با مراکز آموزش علمی کاربردی که تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت می‌نمایند و دارای مجوز قطعی برگزاری دوره‌های بلند مدت از شورای گسترش آموزش عالی هستند، جهت اجرای دوره‌های آموزشی منطبق با مقررات نظام آموزش کارمندان دولت، قرارداد عقد نمایند.

اعتبار دوره‌های کوتاه مدت دانشگاه برای سایر فراگیران و مهارت‌جویان:

دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را از سال 1370/07/18 در کشور آغاز نموده است و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های نسل سوم در سطح کشور (با قریب به 600 مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت) مطرح است.  این دانشگاه مجوز اجرای دوره‌های کوتاه مدت خود را از کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی (کارگروه دوره‌های کوتاه مدت) به عنوان مرجع ذی‌صلاح در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ می‌کند، از این رو گواهی‌نامه‌های صادره دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای اعتبار لازم در سطح وزارت علوم و کشور می‌باشد.

با عنایت به اینکه علاوه بر مرکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه، طیف وسیعی از فعالان عرصه‌های صنعت و خدمات (سازمان­‌های اجرایی، سازمان­‌های نظام صنفی، موسسات آموزشی و پژوهشی، واحدهای صنعتی و تولیدی، مراکز نظامی، موسسات فرهنگی و هنری، باشگاه­‌های ورزشی، مراکز رشد و نوآوری، شرکت­‌ها، مراکز خدماتی، انجمن‌ها، اصناف و اتحادیه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، عمومی و یا خصوصی معتبر و برخوردار از امکانات، تجهیزات و محیط آموزش و کار مناسب) امکان برگزاری دوره‌های تخصصی مرتبط با حیطه شغلی خود را متناسب با ضوابط دانشگاه خواهند داشت، اعتباردهی به مدارک صادره افزوده می‌شود.