کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در سامانه ی هم آوا وضعیت تحصیلی آنها (ثبت نام مشروط) می باشد ، با دقت بخوانند. طبق بخشنامه ارسالی از دانشگاه جامع ، کلیه ی دانشجویانی که در سامانه هم آوا وضعیت تحصیلی آنها (ثبت نام مشروط ) می باشد و مدرک کاردانی آنها هنوز آماده نشده است که اسامی آنها در ذیل به پیوست می باشد ، موظف هستند حداکثر تا تاریخ 28 آذر ماه نسبت به تکمیل نقص پرونده کارداني خود اقدام کنند و پیگیری های لازم را تا زمان صدور مدرک کاردانی انجام دهند. در غیر اینصورت مجاز به شرکت در آزمون پایان ترم مهر و ثبت نام ترم بهمن نخواهند بود و از هم اکنون دسترسی کلیه ی آنها در سامانه ی هم آوا مسدود شده است.