📣اطلاعیه شماره (2)

توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون

1- آزمون در روز جمعه  مورخ 1403/03/18 راس ساعت 16:00 برگزار خواهد شد؛ ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج گردیده است.

2- ارائه کارت ورود به جلسه(چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

⏰ زمان دریافت کارت ورود به جلسه : از چهارشنبه 16 لغایت 17 خرداد ماه ۱۴۰۳