✅ اطلاعیه تشکیل کلاس ها در سال ۱۴۰۱ -مرکز آموزش بیرجند ۱

👈 به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند؛

✅ کلیه کلاس های مرکز در روز ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی در سامانه ویانا برگزار می گردد.

🔵 بدیهی است نحوه اجرای کلاس ها از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ به بعد متناسب با دستورالعمل ابلاغی ستاد دانشگاه، توسط ریاست محترم تصمیم گیری و اعلام می گردد.