دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند (1):

ضمن تبریک 16 آذر ماه، لیست دانشجویانی که مشمول تخفیف شهریه می باشند به شرح زیر اطلاع رسانی میگردد. بهترینها را برایتان آرزومندیم .