ضمن تبریک به دانشجویان رتبه های برتر و آزمون های متمرکز بهمن 99

دانشجویان که مشمول تخفیف شهریه شده اند، می بایست حداکثر تا تاریخ 1400/09/27  جهت برخورداری از تخفیف به سامانه ی هم آوا مراجعه و نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند.