📢 به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند

*کارت امتحانات نیمسال سوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ در سامانه هم آوا با دسترسی دانشجو فعال شده است و قبل از دریافت کارت ورود به جلسه ارزشیابی اساتید پر کنید .

* ❗️ *لازم به ذکر است همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در تمامی امتحانات الزامی می‌باشد.

* *خواهشمند است حجاب اسلامی را رعایت فرمائید در غیر این صورت از ورود به دانشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.

* ⚠️ *امتحانات از روز دوشنبه 6شهریور ماه و بصورت حضوری در مرکز(بیرجند1) برگزار میشود* .