پرسشنامه علایق واستعدادهای فرهنگی دانشجویان

دانشجوی گرامی، سلام فرم پیش روی شما، برای ارزیابی و جمع آوری توانمندیها، مهارتها، استعدادها و علائق شما تهیه شده است. شما با تکمیل این فرم، برای خودتان فرصتی ایجاد می کنید تا دانشگاه بتواند از طریق دفتر کارآفرینی برای شما امکان اشتغالزایی را فراهم کند. لطفاً پس از تکمیل اطلاعات فردی، به دقت به سوالات پاسخ دهید. (میتوانید در هر سوال یک یا چند گزینه را انتخاب کنید)

مرحله 1 از 6

پرسشنامه

لطفا از کامل بودن فیلدهای ضروری فرم اطمینان حاصل فرمایید در غیر این صورت فرم ارسالی شما اعتبار نخواهد داشت و پیگیری نخواهد شد
نام(Required)

اطلاعات خانواده