توسعه و تکامل مختلف زندگی در جوامع انسانی و توسعه صنایع ، سازمان های مختلفی را پدید آورد.وجود یک نظام اداری صحیح و منظم را اجتناب ناپذیر می کند و همچینین رشد تکنولوژی و فناوری های جدید برای تامین نیازمندی های روزافزون اجتماع ضروری به نظر میرسد. امروز مسائل و سازمانهای متنوع و متفاوتی وجود دارد که برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد و همسو با فناوری جدید اطلاعاتی ضمن آشنا ساختن آنان با محیط و علوم جدید و توجیه آنان براساس نیاز ، سازمانها و موسسات آموزشی نیاز به فعالیت دارند.بدین منظور و جهت تسریع در انجام امور دفتری و عدم اشتغال مدیران به امور کم اهمیت تر و پرداختن به امور اساسی و تربیت مدیران دفتری متبحر و متخصص ضروری می نماید.از این رو رشته مدیریت امور دفتری و اصول مدیریت،راههای صحیح برخورد ارباب رجوع را آموخته و موجبات انجام سریع و صحیح امور مردم را فراهم خواهند ساخت.

تعریف و هدف :

آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمانها، ادارات، مدارس جهت اشتغال در پست سازمانی مدیر ،مسئول، کارشناس و متصدی امور دفتری.

آموزش نیروی انسانی علاوه بر مزایای فردی دارای برخی مزایای سازمانی نیز به شرح ذیل می باشد:

–    بهبود دانش، مهارت و توانایی های شغلی در تمام رده های سازمان

–     کمک به افراد در شناخت اهداف سازمان

–     کمک به افراد در داشتن تصویر ذهنی بهتری از سازمان

–     درک و اجرای درست سیاست های سازمانی

–     اثر بخش کردن حل مسئله و تصمیم گیری افزایش بهره وری و کیفیت فراگیر

قابلیت ومهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف-ارائه گزارش نویسی و مستند سازی

ب-ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)

پ-انجام کار گروهی

ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث-بهره گیری از رایانه

ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ-ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی

د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ-اجرای الذامات بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE)

ر-تفکر تادانه و اقتضایی

ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

–    انجام کلیه امور مربوطه به مکانیات اداری به صورت رایانه ای(اتوماسیون اداری)

–    تهیه و تولید برخی از نرم افزار های مورد نیاز

–    جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن برحسب مورد

–    نصب و راه اندازی سیستم ها و توجیه سایر کارکنان در صورت نیاز

–    جمع آوری اسناد مدارک و بایگانی آن به شیوه سیستمی و…

–    برقراری ارتباطات اجتماعی مناسب با مسئولین و ارباب رجوع

مشاغل قابل احراز:

–    مسئول دفتر(شرکت ها،سازمان ها،آموزشگاه ها،ادارات و…)

–    مسئول بایگانی و دبیرخانه

–    کاردان امور دفتری

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو:

–    دارا بودن دیپلم کامل متوسطه نظام جدید و قدیم متوسطه

–    دارا بودن شرایط عمومی ورود به دانشگاه