مسابقه پیامکی ویژه گرامیداشت هفته دفاع مقدس

 مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند (1) به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، مسابقه پیامکی را ویژه دانشجویان مرکز برگزار می نماید.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند گزینه ی صحیح را به صورت عدد پشت سر هم از چپ به راست به سامانه پیامکی به شماره (09355613691) ارسال نمایند. به چند نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.

سوالات مسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدس

1- صدام با پاره کردن کدام قرارداد عملا به ايران اعلام جنگ کرد؟

الف-1989

ب– 1975 الجزاير

ج- 1998

د- 1957 الجزاير

-2 خرمشهر بعد از چند روز مقاومت و در چه روزی سقوط کرد؟

الف- 40 روز مقاومت – 10 آبان 59

ب- 30 روز مقاومت – 30 مهر 59

ج- 34 روز مقاومت – 4 آبان 59

د- 14 روز مقاومت – 14 مهر 59

-3 اولين عمليات مشترک ارتش و سپاه که به پایان محاصره آبادان انجاميد چه نام داشت؟

الف- بيت المقدس

ب- فتح المبين

ج- ثامن الائمه (ع)

رمضان

4– جمله معروف «من دست و بازوي شما را مي بوسم و بر اين بوسه افتخار مي کنم» را امام (ره) بعد از کدام عمليات فرمودند؟

الف- فتح المبين

ب- بيت المقدس

ج- کربلاي 5

د- والفجر 8

5– خرمشهر درچند مرحله و در کدام عمليات و در چه تاريخي آزاد شد؟

الف- 3 مرحله – بيت المقدس – 3 خرداد 60

ب- 4 مرحله – فتح المبين – 3 خرداد 60

ج- 3مرحله – بيت المقدس – 3 خرداد 61

د- 4 مرحله – بيت المقدس – 3 خرداد 61

-6 سردار شهيد محمد ابراهيم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا… (ص) در کجا و در چه عملياتي به شهادت رسيد؟

الف- جزيره مجنون – عمليات خيبر

ب- شوش – فتح المبين

ج- پاسگاه زيد – رمضان

د- جزيره مجنون – عمليات بدر

-7 در کدام عمليات نيروهاي ايراني موفق به تصرف يکي از شهرهاي مهم عراق شدند؟

الف- والفجر 8 – فاو

ب- رمضان – بصره

ج- والفجر 8 – بصره

د- والفجر مقدماتي – العماره

-8 طرح دفاع متحرک عراق پس از عمليات والفجر 8 منجر به سقوط کدام يک از شهرهاي ايران شد؟

الف- خرمشهر

ب- مهران

ج- اسلام آباد

د- هيچکدام

-9 عمليات کربلاي 5 در کدام منطقه انجام گرفت و فرمانده لشکر 14 امام حسين (ع) که در اين عمليات به شهادت رسيد چه نام داشت؟

الف- شلمچه – شهيد رضا دستواره

ب- جزيره مجنون – شهيد همت

ج- شلمچه – شهيد عباس کريمي

د- شلمچه – شهيد حسين خرازي

-10 حاج احمد متوسليان فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا… (ص) در چه تاريخي و توسط چه کساني ربوده شد؟

الف- 10/4/60  نيروهاي اسرائيلي

ب- 14/4/60  فالانژهاي لبناني

ج- 14/4/61 فالانژهاي لبناني

د- 10/4/61 نيروهاي اسرائيلي

-11 سپهبد شهيد صياد شيرازي در زمان جنگ چه مسئوليتي را بر عهده داشت؟

الف- فرمانده لشکر 92 زرهي خوزستان

ب- فرمانده نيروي هوايي ارتش ج.ا.ا

ج- فرمانده نيروي دريايي ارتش ج.ا.ا

د- فرمانده نيروي زميني ارتش ج.ا.ا

12– فرماندهي سپاه خوزستان در شروع حمله صدام به اين استان را چه کسي بر عهده داشت؟

الف- شهيد محمد جهان آرا

ب- شهيد حسين علم الهدي

ج- جاويد الاثر مهدي هاشمي

د- دريابان علي شمخاني

13– قطعنامه 598 در نتيجه کدام يک از عمليات موفقيت آميز ايران به تصويب رسيد؟

الف- والفجر 8 – اروند

ب- کربلاي 5 – شلمچه

ج- مرصاد – اسلام آباد غرب

د- بيت المقدس – خرمشهر

14– نيروي هوايي ارتش بعث عراق در چه تاريخي مردم بي دفاع حلبچه را بمباران شيميايي کرد و در نتيجه اين حمله وحشيانه چند نفر از مردم اين شهر به شهادت رسيدند؟

الف- اسفند 66 – 5000 نفر

ب- اسفند 67 – بيش از 5000 نفر

ج- اسفند 64- 5000 نفر

د- اسفند 67 – کمتر از 5000 نفر

15– کدام يکي از شهرهاي ايران تا پايان جنگ در اشغال عراق باقي ماند؟

الف- سوسنگرد

ب- بستان

ج- نفت شهر

د- سومار

16– کدام خلبان شجاع ايراني بود که ماندن در جنگ را به سفر حج ترجيح داد و در عيد قربان به شهادت رسيد؟

الف- شهيد احمد کشوري

ب- شهيد علي اکبر شيرودي

ج- شهيد عباس دوران

د- شهيد عباس بابايي

17– قطعنامه 598 در چه تاريخي توسط ايران پذيرفته شد؟

الف-25/4/67

ب- 26/4/67

ج- 27/4/67

د- 28/4/67

18– سايت قدرتمند موشکي و رادارهاي 4 و 5 ارتش عراق در چه عملياتي به تصرف نيروهاي ايراني درآمد؟

الف- محرم

ب- رمضان

ج- فتح المبين

د- بيت المقدس

19– پل ابتکاري شهيد چمران چه نام داشت و در کدام منطقه احداث شد؟

الف- سابله در بستان

ب- کرخه نور در سوسنگرد

ج- بعثت در اروند

د- سابله در دهلاويه

20– عمليات رمضان در چه تاريخي و در چه منطقه اي صورت گرفت؟

الف- جزيره مجنون – 5/4/61

ب- شلمچه ــ 23/4/61

ج- زيد – 5/5/61

د- جزيره مجنون – 5/5/61