مسابقه دلنوشته با عنوان “سلام سردار” ویژه دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان

ویژه دانشجویان مراکز علمی و کاربردی استان خراسان جنوبی

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا 20 دی ماه 1400 به مرکز محل تحصیل خود تحویل نمایند.