به مناسبت ۱۲ اردیبهشت، شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم مسابقه داستان و دلنوشته معلم عشق، برگزار می شود.

مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1، همزمان با روز معلم، مسابقه داستان و دلنوشته معلم عشق، با هدف بزرگداشت مقام معلم، در دو بخش موضوعی، معلم خوبم(ویژه دانشجویان ) و دانشجو  خوبم(ویژه اساتید )، از تاریخ ۱۲ اردیبهشت تا 20 خرداد ماه ۱۴۰1 برگزار می نماید.

دانشجویان و اساتید عزیز بایستی داستان یا دلنوشته خود را حداکثر در ۵۰۰ کلمه درسایت مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند 1  بارگزاری نمایند.

به برگزیدگان هر بخش به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.