دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار مجموعه ای از قابلیت هایی است که فرد را برای تامین و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف کشور و مدیریت واحدهای کسب و کار و تغییر و متناسب سازی ساختار آنها در بازار تربیت می نماید . هدف از اجرای این دوره ارتقای شاخص های موصوف نیاز به تربیت مدیران دلسوز , دانش محور , مجرب , توانمند و دارای مهارت های مدیریتی لازم می باشد که در دوره های کاردانی و کارشناسی مدیریت کسب و کار است.

– مدیریت واحدهای کسب و کار متناسب سازی ساختار آنها در بازار

– آموزش مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

– تاسیس و راه اندازی واحدهای کسب و کار جدید

– به کارگیری قوانین و مقررات کسب و کار

-استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه ی محیط کسب و کار

– برنامه ریزی برای توسعه واحدهای کسب و کار

– طراحی و توسعه ی محصولات ( کالاها و خدمات ) جدید

مدیر کسب و کار
مدیر اجرایی
مدیر برند
مشاور بازاریابی خدمات
مدیر پژوهش و توسعه ی بازار