كسب مقام قهرماني مسابقات ورزشي واليبال آقايان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی به میزبانی دانشگاه بيرجند توسط دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي بيرجند١:

سعيد عبداللهي روبيات-محمد احمدي مهدي اميرآبادي زاده-حميد قربان پور 🏐

لازم به ذكر است نامبردگان سهميه ي شركت در مسابقات كشوري كه سال آينده به ميزباني اراك برگزار مي گردد را كسب نمودند.

😍😍😍😍 تبريك و تشكر ويژه از ٤ قهرمان عزيز 😍

به اطلاع دانشجويان مي رساند مسابقات از ٤ اسفند ماه به ميزباني دانشگاه بيرجند به منظور انتخاب تيم ها و افراد برتر جهت شركت در مسابقات كشوري شروع و تا پايان هفته ١١ اسفند ماه ادامه دارد.

نتايج رقابت در ديگر رشته ها متعاقبا اعلام مي گردد.