سقف تعداد واحد تابستان 6 واحد درسی می باشد. (شامل: پروژه، كارورزي، دروس عمومی، مهارت مشترک)

📌تذکر: امکان اخذ دو درس از گروه معارف بصورت همزمان امکانپذیر نمی باشد.

📌دانشجویان فارغ التحصیل که فقط 8 واحد باقیمانده برای فارغ التحصیلی دارند می توانند 8 واحد درسی خود را در تابستان اخذ نمایند. (دانشجو می بایست در مجموع دروس دارای انتخاب واحد و معرفی به استاد، ۸ واحد اخذ کند و فارغ التحصیل شود.)

📌قابل توجه دانشجویان ترم اول و دوم: برای جلوگیری از 5 ترمه شدن پیشنهاد می شود درس کارورزی ١ حتما در تابستان اخذ شود.

📌قابل توجه دانشجویان ترم سه و چهار: اخذ کارورزی ۲ و پروژه تنها برای دانشجویانی امکانپذیر خواهد بود که حداقل ۵۰ واحد درسی پاس کرده باشند. در غیر اینصورت دروس نامبردگان حذف آموزشی خواهد شد.

📌لطفا در زمان انتخاب واحد نسبت به تسویه حساب مالی و نهایی کردن واحدها در سامانه هم آوا اقدام نمایید، در غیر این صورت واحد های شما حذف خواهد شد.

📌طبق تقویم آموزشی کلاس درس های تابستان به خاطر محدودیت زمانی به صورت فشرده و ۲.۵ برابر زمان عادی برگزار می شود.

📌غیبت بیش از سه جلسه در کلاس موجب حذف درس خواهد شد