فعال شدن انتخاب واحد

🔴 قابل توجه دانشجویان تمامی ورودی ها (به غیر از داوطلبان تحصیل در ترم مهر ۱۴۰۰)

📆 طبق تقویم آموزشی، دانشجویان تمامی ورودی ها که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند روز جمعه 26 شهریور 1400 انتخاب واحد خود را در سامانه هم آوا ثبت نمایند.

❌ لازم به ذکر است در صورت عدم انتخاب واحد، دانشجویان نمی توانند در زمانبندی حذف و اضافه نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

❌ دانشجویان می بایست دقت داشته باشند دروس انتخابی پس از پرداخت شهریه درخواستی مرکز و ستاد نهایی