رشته های :

 آرایش زنانه (مقطع کاردانی و کارشناسی) و تربیت مربی پیش دبستانی(مقطع کاردانی-کارشناسی) فقط خانم ها مجاز به انتخاب هستند.