چرا طرح پاداش همکاری: 🎁🎉🎉

💡ما تصمیم گرفتیم تو یک همکاری برد-برد بجای هزینه بودجه تبلیغاتمون روی بنرهای شهری، مبلغ رو به شما اختصاص بدیم که از طرفی مقدار شهریه شما کاهش پیدا کنه و از طرف دیگر تبلیغات دانشگاه هم انجام شده باشه.

📝 شما می‌تونید رشته‌های دانشگاه رو به دوستانتون، اعضای فامیل و یا مثلا فالورهای پیجتون معرفی کنید و اگر منجر به ثبت نام قطعی اونها شد، شهریه یک نیمسال تحصیلی (یک‌ ترم) شما کاهش پیدا خواهد کرد.

و اما تو این طرح چقدر از شهریه کم‌ میشه؟💰

اگر 1 نفر معرفی کنید، 10٪ از شهریه شما در یک ترم کسر می‌شود
اگر 2 نفر معرفی کنید، 15٪ از شهریه شما در یک ترم کسر می‌شود
اگر 3 نفر معرفی کنید، 20٪ از شهریه شما در یک ترم‌ کسر می‌شود اگر 4 نفر معرفی کنید، 30٪ از شهریه شما در یک ترم‌ کسر می شود
🌟🌟و 5 نفر معرفی کنید، با یک جهش بزرگ 100٪ شهریه شما در یک ترم کسر خواهد شد.🤩

ما و شما می‌تونیم با خلاقیت به هم کمک کنیم. کاهش شهریه شما و هزینه‌کرد بودجه تبلیغاتی ما در پرداخت شهریه شما. 🤝🤝

شگفت انگیزه
ولی در حال اجراست 🏵

ویژه دانشجویان علمی کاربردی
بیرجند1