🔹یارانه اعتباری خرید کتاب از ۳ روز قبل از آغاز نمایشگاه کتاب (هفدهم اردیبهشت‌) به اعضای هیأت علمی، دانشجویان و طلاب کشور تخصیص داده می‌شود.

متقاضیان می‌توانند به ketab.ir مراجعه کنند و درخواست خود را برای دریافت یارانه اعتباری ثبت کنند.

🔹سقف این یارانه برای دانشجویان و طلاب ۶۰۰ هزار تومان است که از این مقدار ۲۴۰ هزار تومان سهم وزارت فرهنگ است. سقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیأت علمی هم ۷۰۰ هزار تومان است که از این مقدار ۳۵۰ هزار تومان برعهده وزارت فرهنگ خواهد بود.

🔹این یارانه‌ها صرفاً در بخش مجازی نمایشگاه کتاب تهران قابل استفاده است و به‌صورت اعتبار خرید به کد ملی متقاضیان اختصاص پیدا می‌کند. برای دریافت این یارانه در هنگام درخواست نیازی به واریز وجه نیست و یارانه اختصاصی در زمان خرید کتاب محاسبه و کسر خواهد شد.

🔸سی‌وچهارمین نمایشگاه کتاب تهران ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت‌ در مصلی امام خمینی‌ (ره) و همزمان به‌صورت مجازی در ketab.ir برگزار خواهد شد.