سومین همایش ملی مجازی (تاریخ شفاهی دفاع مقدس)
زمان: سه‌شنبه 5 بهمن 1400
مكان:
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و پژوهشکده اسناد و کتابخانه ملی ایران در نظر دارد سومین همایش ملی مجازی (تاریخ شفاهی دفاع مقدس ) را با همکاری نهادهای پژوهشی، دانشگاهی، نظامی و سایر مراکز و موسسات در بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.
علاقه مندان می توانند مقالات خود را در محورهای مبانی نظری و پیشینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، تاریخ شفاهی دفاع مقدس، ضرورت ها و فرصت ها، آسیب شناسی و موانع پیش روی تاریخ شفاهی دفاع مقدس و نیز سیاست گذاری و نقش سازمان های لشکری و کشوری در تاریخ شفاهی دفاع مقدس تا پایان آذرماه 1400 به دبیرخانه همایش به آدرس info@defadocs.ir ارسال نمایند.