اطلاعیه

به استحضار می رساند با توجه به تمدید مهلت تشکیل پرونده و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید(مهر ۱۴۰۰) تا روز سه شنبه ۲۰ مهرماه و عدم انتقال اطلاعات این دسته از دانشجویان در سامانه ویانا شروع کلاسهای ورودی مهر ۱۴۰۰ از روز شنبه ۲۴ مهر ماه خواهد بود. http://kjuast.viannacloud.ir
نام کاربری و رمز عبور هر دو کد ملی بدون صفر اول می باشد.
لینک های آموزش سامانه به شرح ذیل می باشد:

http://wiki.viannacloud.ir:8090/pages/viewpage.action?pageId=6528659&src=contextnavpagetreemode

✅ این اطلاعیه برای کلاسهای ورودی جدید است و شامل دانشجویان ورودی های قبل نمی شود.