سلام دانشجوی گرامی
ضمن تبریک آغاز نیمسال تحصیلی جدید (بهمن ماه 1400) آدرس سامانه یادگیری آموزشی دانشگاه به شرح ذیل می باشد خواهشمند است طبق برنامه هفتگی سامانه هم آوا در کلاس های آموزشی شرکت نمایید.

شروع کلاس: از روز شنبه مورخ 140/11/23
http://kjuast.viannacloud.ir

نام کاربری و رمز عبور هر دو کد ملی بدون صفر اول می باشد.

لینک های آموزش سامانه به شرح ذیل می باشد:

http://wiki.viannacloud.ir:8090/pages/viewpage.action?pageId=6528659&src=contextnavpagetreemode

http://wiki.viannacloud.ir:8090/pages/viewpage.action?pageId=6528732&src=contextnavpagetreemode