به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان خراسان جنوبی: دکتر حبیب آتش روز سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان به همراه دکتر محمد محمدی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند یک به منظور استفاده از ظرفیت های نهادهای فرهنگی با دکتر محمود حاجی مدیر کل کتابخانه عمومی استان دیدار و گفتگو کرد، در این دیدار دکتر آتش روز نیز ضمن تبیین جایگاه و رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بر نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی ماهر و مهارتی تاکید کرد و در خصوص توانمندی ها و فعالیت های این دانشگاه توضیحاتی ارائه نمود.

وی در ادامه افزود که سیاست های کلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی به گونه ای است که با توجه به نیازهای جامعه رشته های تحصیلی ایجاد و در صورت عدم نیاز جامعه به آن رشته، منحل می گردد. 

 در ادامه این دیدار دکتر حاجی خواستار همکاری دانشگاه با نهاد کتابخانه هابی عمومی در زمینه های پژوهشی و علمی شد و گفت: آمادگی لازم جهت برگزاری نشست های کتابخوانی ، استفاده از کلاس ها و دوره های آموزشی جهت توسعه برنامه های فرهنگی را داریم.