تمدید مجدد مهلت ثبت نام رشته‌ محل های جدید دوره های کاردانی و کارشناسی (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با عنایت به درخواست مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) مهرماه سال 1400 تا دهم شهریور ماه سال جاری تمدید شد.

متقاضیان می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک مورد نیاز، از طریق سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به  سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

دریافت فایل اصلاحات و جداول رشته محل های جدید دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال1400 در قالب PDF(جدید)

دریافت دفترچه دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 1400

ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 1400

دریافت فایل اصلاحات و جداول رشته محل های جدید کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال1400 در قالب PDF(جدید)

دریافت دفترچه دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال 1400

ثبت‌ نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال 1400