📋 تقویم آموزشی مهر 1401

👈انتخاب از طریق سامانه هم آوا به آدرس
edu.uast.ac.ir
👈قبل از انتخاب واحد حتماً نیم رخ تحصیلی را بروز رسانی نمایید.
👈پس از انتخاب واحد به مدت ۲ ساعت فرصت برای پرداخت شهریه و نهایی نمودن انتخاب واحد دارید در صورت عدم پرداخت شهریه ،انتخاب واحد به صورت اتوماتیک توسط سامانه هم آوا حذف می گردد.