طرح تخفیف شهریه ویژه یلدا

ضمن تبریک شب یلدا، دانشجویان گرامی می توانند به ازای معرفی دانشجو از تخفیف ویژه شهریه برخوردار شوند.