اعلام برندگان مسابقات

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی و کاربردی بیرجند 1، اسامی برندگان دانشجویان شرکت کننده در مسابقات هفته بسیج، کتابخوانی و وحدت به شرح زیر اعلام شد:

1-مریم علی پور

2-طاهره بذرافشان(99237135190006)

3-مهدی حسینی(96237135190015)

4-حسین جواد نیا (99137135190125)

دانشجویان محترم میتوانند جهت دریافت جایزه به امور دانشجویی و فرهنگی( آقای رضایی) مراجعه نمایند.