شرایط ضروری داوطلبان جهت تطبیق مدارک

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم می رساند: برابر شرایط ذکرشده در آگهی استخدام, جهت بررسی موارد زیر از تاریخ 1400/07/25 لغایت 1400/07/27 با در دست داشتن اصل شناسنامه, کارت ملی, مدرک تحصیلی, کارت پایان خدمت و گواهی تایید سابقه بیمه تامین اجتماعی مرتبط، به مرکز آموزش علمی کاربردی بیرجند یک واقع در بیرجند, انتهای طالقانی 3, آقای خدادوست مراجعه نمایید. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری است:

*(برای داوطلبان متقاضی ردیف شغلی راننده پایه یک همراه داشتن اصل گواهینامه ضروری است)

**(گواهی تاییدیه سابقه بیمه، مختص، داوطلبانی می باشد که سن آنها بیشتر از سن اعلام شده در شرایط آزمون(حداکثر 30 سال) است.)

1. ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.

2. ملاک حداکثر 30 سال سن, تاریخ برگزاری آزمون است. ضمن آنکه سنوات خدمت سربازی و سابقه کاری مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی تا سقف 33 سال به شرط سنی اضافه می گردد.    

3. بومی بودن در استان خراسان جنوبی الزامی می باشد( افرادی که بومی شهرستان محل خدمت باشند در اولویت خواهند بود)

توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد: الف. محل تولد داوطلب یا همسر وی، استان خراسان جنوبی باشد. ب. حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی داوطلب ( ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در استان خراسان جنوبی طی شده باشد.
4. از پذیرفته شدگان تعهدی مبنی بر خدمت در محل مورد نظر و یا به کارگیری در دیگر نقاط تحت پوشش حوزه عملیاتی شرکت با اختیارات شرکت، اخذ خواهد گردید.

5. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که در زمان مصاحبه محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط اعلام شده می باشد، از انجام مصاحبه محروم می گردد.

تلفن تماس: 32238684-056 داخلی 109