داوطلبین گرامی لطفا جهت ارائه اصل مدارک از ساعت ۱۷ الی ۱۹ از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ بهمن به مرکز بیرجند ۱ انتهای طالقانی 3 مراجعه نمایید. تلفن : 32238684

مدارک مورد نیاز جهت تایید :

اصل شناسنامه ، کارت ملی، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی ، سابقه بیمه مرتبط ، گواهینامه فنی و حرفه ای
در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران ، ارائه مدارک معتبر
همراه یکسری کپی از همه مدارک ارائه شده

1674891971924_رديف.pdf

×