بسمه ­تعالی

اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی

دانشجوی گرامی :

با توجه به فرارسیدن ایام امتحانات پایان نیمسال، ضمن آرزوی توفیق، توجه شما را به مفاد شیوه ­نامه انضباطی دانشجویی ، موضوع تخلفات آموزشی جلب می­نماید :

موارد مشهود تخلف در امتحان

 • به همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین­ حساب (مگر مواردی که استاد در برگه سوال مجاز شمرده باشد).

 • به همراه داشتن تلفن همراه و هرگونه وسایل الکترونیکی (حتی خاموش)

 • فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود و یا هرگونه کمک به دیگر دانشجویان برای پاسخگویی به سوالات اعم از تستی یا تشریحی.

 • جابجایی برگه سوالات یا پاسخنامه.

 • نوشتن اسم غیرواقعی بر روی پاسخنامه.

 • فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان.

 • شرکت به جای دیگری در جلسه امتحان.

 • خارج نمودن پاسخنامه از جلسه و یا هرگونه اقدام جهت مفقود نمودن، پاره کردن یا امحای آن .

 • بلعیدن، پاره ­کردن، پنهان کردن یا عدم ارائه نت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب .

 • ایجاد سر و صدا و بی نظمی در جلسه امتحان و عدم توجه به تذکر مراقب .

تنبیهات

 • در صورت ارتکاب به هر یک از تخلفات فوق ، نمره 0/25 منظور می­گردد.

 • تکرار تخلف علاوه بردرج نمره 0/25 ، منجر به محرومیت از تحصیل می­ گردد.

 • تخلف به صورت جایگزینی علاوه بر درج نمره 0/25 ، منجر به محرومیت از تحصیل می­گردد.

 • شرکت به جای دیگری در امتحان منجر به محرومیت از تحصیل(حداقل به مدت یک نیمسال) می­گردد.

« کمیته انضباطی دانشجویی واحد »