✅ به اطلاع می رساند:

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال مهر سال تحصیلی 1400 بعد از ویرایش تاریخ امتحانات آزمونهای متمرکز در دسترس دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است امتحانات از روز شنبه مورخ 18 دیماه الی جمعه 8 بهمن ماه 1400 در سامانه آموزش های مجازی ویانا http://kjuast.viannacloud.ir برگزار خواهد شد.