🔴🔴 اطلاعیه بسیار مهم 🔴🔴

به اطلاع تمامی دانشجویان میرساند: با توجه به آغاز امتحانات پایان ترم (شنبه 17 دی ماه) از ورود دانشجویان بدون پوشش مصوب وزارت علوم به جلسات امتحان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

پوشش ممنوع دختران: کلاه، شال، روسری، مانتو جلوباز، شلوار زاپ دار (پاره)

پوشش ممنوع پسران: شلوار زاپ دار (پاره)

 لذا دانشجویانی که پوشش کامل نداشته باشند، اجازه حضور در امتحانات را نخواهند داشت و مسئولیت غیبت در امتحان بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.