به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل از آن که بیش از ۴ نیمسال مشغول به تحصیل می باشند و درخواست سنوات نداده اند میرساند، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه جهت تکمیل و درخواست سنوات به دانشگاه مراجعه نمایید.

لازم بذکر است تقاضای بعد از این تاریخ منتفی خواهد بود و عواقب آن بعهده شخص دانشجو می باشد.